Panakailaylayon ti katulagan ti Baguio City ken LTB iti synchronized coding scheme dagiti taxi, makidkiddaw

BAGUIO CITY – Makidkiddaw ti panakailaylayon ti katulagan ti lokal a gobyerno ti La Trinidad, Benguet ken ti Baguio City seknan iti panakasurot ti coding scheme ti Baguio para kadagiti taxi units. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, dinakamat ni Mayor Romeo Salda a kiniddaw kenkuana ni Baguio Councilor Benny Bomogao a mailaylayon agingga inton… Continue reading Panakailaylayon ti katulagan ti Baguio City ken LTB iti synchronized coding scheme dagiti taxi, makidkiddaw