Timbangan ng Bayan iti merkado publiko ti Baguio City, manayonan

BAGUIO CITY – Manamnama a manayunan dagiti pagkiluan nga agserserbi a timbangan ng bayan a masarakan iti nagduduma a disso iti Baguio City Public Market. Sigun kenni City Market Supervisor Marieta Alvarez, manayunan ti dua wenno tallo a pagkilo-an dagiti timbangan ng bayan iti merkado publiko tapno ad-adu ti maaramat dagiti market goers. Imbinglayna nga… Continue reading Timbangan ng Bayan iti merkado publiko ti Baguio City, manayonan