LGUs ti Buguias, Benguet ken Tinoc, Ifugao, agtaripnong para iti panakarisut ti boundary dispute dagitoy; panangibangon ti Buguias LGU iti sign board iti deppaar ti nabigbig a ‘new highest point of elevation’, naikalintegan

photo | Buguias Vice Mayor Dione Baucas BAGUIO CITY – Manamnama nga agtaripnong dagiti lokal a gobyerno ti Buguias, Benguet ken Tinoc, Ifugao para iti panakarisut ti boundary dispute iti nagbaetan dagitoy. Kasaruno daytoy ti panaikkat ti sign board wenno karatula nga imbangon ti lokal a gobyerno ti Buguias sadiay Sitio Ging-aw, Catlubong, Buguias nga… Continue reading LGUs ti Buguias, Benguet ken Tinoc, Ifugao, agtaripnong para iti panakarisut ti boundary dispute dagitoy; panangibangon ti Buguias LGU iti sign board iti deppaar ti nabigbig a ‘new highest point of elevation’, naikalintegan