Panag-accredit ti DOT-CAR kadagiti tourism establishments ditoy lokalidad, agtultuloy

BAGUIO CITY – Agtultuloy iti panangipaay ti Department of Tourism (DOT) – Cordillera iti akreditasyon kadagiti accomodation establishments ditoy siudad ti Baguio. Sigun kenni DOT-Cordillera OIC Regional Director Jovy Ganongan, dumanonen iti 500 dagiti establishimento ti naipaayanda ti akreditasyon a kaipapananna a nakasaganan dagitoy nga agawat kadagiti bisita. Kinunana nga agrikrikosda tapnu sukimaten ken ipaayan… Continue reading Panag-accredit ti DOT-CAR kadagiti tourism establishments ditoy lokalidad, agtultuloy