Ado dagiti tricycle drivers a naulaw iti schedule ti panagpasada da ditoy ciudad ti Laoag ita nga aldaw

LAOAG CITY – Ado dagiti tricycle drivers a naulaw iti schedule ti panagpasada da ditoy ciudad ti Laoag ita nga aldaw. Daytoy ket gapu ta naladaw a naiparuk-at ti memo manipod iti opisina ni Mayor Michael Marcos-Keon no ania dagiti tricycle nga agpasada idi kalman. Segun ken ni Police Corporal Alex Rosal iti PNP-Traffic Division… Continue reading Ado dagiti tricycle drivers a naulaw iti schedule ti panagpasada da ditoy ciudad ti Laoag ita nga aldaw