Safe Travels Stamp, naawat ti LGU ken maysa a hotel ditoy siudad ti Baguio kas pammigbig ti World Travel and Tourism Council ken Department of Tourism

BAGUIO CITY – Naawat ti Baguio City ti Safe Travels Stamp para iti Destination Category bayat a naawat ti maysa a hotel ditoy siudad ti kapada a pammigbig iti Entity Category manipud iti World Travel and Tourism Council ken iti Department of Tourism (DOT). Paset daytoy ti panangbigbigda iti panangadaptar ti lokal a gobyerno ken… Continue reading Safe Travels Stamp, naawat ti LGU ken maysa a hotel ditoy siudad ti Baguio kas pammigbig ti World Travel and Tourism Council ken Department of Tourism